بهداشتیار

بهداشت مدارس-اجتماعی

حسین،واژه یا...امروز در مدرسه مراسم عزاداری داشتیم،بچّه ها با خودشان طبل وسنج وزنجیر آورده بودند .یکی دونفرازبچّه ها نوحه میخواندندوبقیّه هم شروع کردند به سینه زنی وزنجیر زنی،موضوعی که توجّه مرا  به خودش جلب کرده بود عزاداری بچّه های کرد بود که غالبا"سنّی مذهب می باشند.با چه علاقه ای هم این کاررا انجام می دادند.نمی خواهم هیچ قضاوتی بکنم!

حسین یک واژه نیست یک روش زیستن یا.....

+ نوشته شده در  پانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 0:8  توسط محرم اسلامی  |